Två ISO-konsulter tittar på monitorn och går igenom ISO-rapporten.

ISMS Manager som en tjänst

Du vill skydda din data, följa regler och undvika anseendeskadande intrång - men var börjar du? Vi förstår och har en lösning.

Kärnan

Verkställande sammanfattning

Känner du dig överväldigad av att hålla företagets känsliga information säker? Vi förstår. Att bygga ett effektivt säkerhetsprogram tar tid, expertis och resurser som du kanske saknar. Våra informationssäkerhetskonsulter specialiserar sig på att samarbeta med organisationer precis som din. Så här kan vi hjälpa till:

 • Genomföra bedömningar för att identifiera risker
 • Skapa pragmatiska säkerhetsplaner anpassade efter dina affärsstrategier
 • Implementera rätt försvarskontroller och tekniker
 • Utbilda din personal i säkra rutiner
 • Övervaka dina system mot de senaste hoten
ISO-konsulten sitter vid sitt skrivbord och arbetar med en bärbar dator.
En grupp om tre ISO-konsulter sitter vid bordet i konferensrummet och pratar.
Vår strategi

Det handlar om dig

Vår strategi sätter kunden främst. Vi tar oss tid att lyssna och förstå dina unika prioriteringar, möjligheter och utmaningar. Detta gör att vi kan utveckla informationssäkerhetslösningar som passar perfekt med dina affärsstrategier.

Internt

Lär känna ISMS

Ett informationssäkerhetsledningssystem (ISMS) har ett systematiskt tillvägagångssätt för att skydda känslig företagsinformation samtidigt som konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av data säkras.

Färdplanen

Att införa och upprätthålla ett effektivt informationssäkerhetsledningssystem (ISMS) kan verka avskräckande, men vår uppsättning tjänster gör det genomförbart. Här är vad vi omfattar:

 • Årliga interna revisioner
 • Uppdateringar av informationssäkerhetspolicy
 • Kontinuerlig personalutbildning
 • Spårning av framsteg år för år
 • Pågående vägledning enligt bästa praxis
 • Stöd för att förbereda inför externa revisioner
ISO-rådgivaren arbetar med en bärbar dator.
Två ISO-konsulter står vid bordet och har en diskussion medan de pekar på monitorn.

Kärnfördelar

Låt våra experter hantera dina komplexa informationssäkerhetsbehov så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi levererar:

 • Informationssäkerhet skräddarsydd för ditt unika företag
 • Sinnesfrid i vetskap om att din data är skyddad
 • Strömlinjeformade processer och regelefterlevande informationssäkerhet
 • Ökad produktivitet genom att låta oss hantera säkerheten
 • Expertrekommendationer om att optimera ditt program

Få försäkran om att din information är säker

Samarbeta med erfarna rådgivare och undanröj alla hinder som står ivägen mellan dig, dataskydd och ISO-certifiering.