ISO advisor standing with a hand rised, talking about the latest changes in ISO standards.

Konsultationer om affärskontinuitet

Kontinuitet i verksamheten som en tjänst (business continuity as a service, BCaaS) hjälper organisationer att hålla sig på rätt spår och fortsätta att tillhandahålla tjänster eller leverera produkter även när incidenter inträffar. Vårt erfarna team kan hjälpa dig skapa en väldesignad plan för kontinuitet i verksamheten och en strategi för katastrofåterställning.

"När det otänkbara sker måste du ha en plan"

Våra tjänster

Återhämta dig snabbt efter störningar

Vi erbjuder flera tjänster som del av vår BCaaS som låter dig vara bättre förbered i händelse av en katastrof, återhämta sig snabbare från avbrott och fortsätta med affärsverksamheten som vanligt.

Rådgivning för katastrofåterhämtning

Få expertråd på kontinuitet i verksamheten, katastrofåterhämtningsprocesser och policyer. Våra katastrofåterhämtningskonsulter kommer guida ditt företag genom processen för att förbereda för en katastrof, agera när en sker och återhämta sig snabbt efter händelsen.

Two ISO advisors discussing project specifics.
ISO advisor participating in a meeting with a client.

BCP/DRP testning och övningar

Kontrollera hur robust din katastrofåterhämtning och affärskontinuitetsplaner är genom att testa dem. Våra affärskontinutetsexperter kommer hjälpa dig designa och utföra tester samt genomföra olika övningar baserade på realistiska scenarion för att garantera dess effektivitet.

Prissättning

Välj din plan

Vi erbjuder flera prissättningsplaner baserade på ditt behov och din budget. Du kan välja mellan vårt grundläggande, avancerade, premium eller företags planer. Ned- eller uppgradera när du vill.

Grundläggande

 • Regelbundna uppdateringar
 • Rådgivningssessioner: 2 dagar / månad

Prenumerationskostnad:Pris per förfrågan

Kontakta oss

Avancerad

 • Regelbundna uppdateringar
 • Katastrofåterhämtning
 • Rådgivningssessioner: 4 dagar / månad

Prenumerationskostnad:Pris per förfrågan

Kontakta oss

Premium

 • Regelbundna uppdateringar
 • Katastrofåterhämtning
 • BCP/DRP testning och övningar
 • Rådgivningssessioner: 8 dagar / månad

Prenumerationskostnad:Pris per förfrågan

Kontakta oss

Företag

 • Regelbundna uppdateringar
 • Katastrofåterhämtning
 • BCP/DRP testning och övningar
 • Rådgivningssessioner: obegränsade

Prenumerationskostnad:Pris per förfrågan

Kontakta oss

*Priserna som visas ovan inkluderar ej moms. Ytterligare avgifter kan tillkomma.

När du kan behöva bcaas

Skydda ditt företag

Se till att ditt företag är förberedda på det oväntade. Arbeta med vår experter på kontinuitet i verksamheten och få professionell vägledning att implementera en robust plan för kontinuitet i verksamheten som kommer hålla igång ditt företag även om en katastrof inträffar.

Minimera din risk för externa hot, så som cyberattacker, dataläckor och naturkatastrofer genom att implementera ett system för förhindrande av intrång och genom att ha en plan för kontinuitet i verksamheten.

Var redo för alla störande händelser genom att skapa en plan för katastrofåterhämtning med detaljerade instruktioner på hur ni kommer agera under oplanerade incidenter, så som cyberhot eller strömavbrott.

Håll ditt företag i drift även under nödsituationer och dina huvudfunktioner intakta genom att implementera en plan för kontinuitet i verksamheten och katastrofåterhämtning.

Undvik de risker som är förknippade med cyberattacker och driftstopp, t.ex. förlust av intäkter och skada på företagets rykte, genom att införa rutiner som gör det möjligt för dig att fortsätta din verksamhet under störningar.

Two persons shaking hands.

Bli ISO certifierad Expertråd. Effektiviserade processer.

Arbeta med erfarna ISO-rådgivare och klara alla hinder som står i vägen mellan dig och ett ISO-Certifikat.