ISO advisor working on a project.

Interna revisioner

Interna revisioner hjälper organisationer se effektiviteten av dess ledningssystem genom att utvärdera processerna. Våra interna revisionstjänster kommer hjälpa dig inse var förbättringar kan göras, vilka processer som är mest effektiva och om det finns några luckor i din nuvarande praxis som behöver ses över.

När du kan behöva det

Håll fingret på pulsen

Förutom att interna revisioner är ett av kraven i ISO-standarderna är de också en viktig del av underhållet av dina system och säkerställer att allt fungerar som det ska. Här är när du kan behöva en intern revision:

  • Kontrollera hur väl dina interna system fungerar
  • Reducera potentiella finansiella förluster och öka vinsten
  • Se över hur korrekt din data är
  • Förbättra dina befintliga processer
A person looking at the monitor.
Hur det fungerar

Intern revisionsprocess

Vår interna revisionsprocess är strukturerad på ett sätt som säkerställer att ditt team förstår revisionsprocessen, kan planera den effektivt och utföra revisionen under noggrann övervakning av våra ISO-rådgivare.

1

Möte

Schemalägg ett introduktionsmöte för att diskutera revisionens omfattning och bestämma tydliga mål.

2

Planering

Skapa en revisionsplan som beskriver stegen som ingår i utförandet av den interna revisionen.

3

Revision

Överser revisionen för att se till att deltagande personal utför uppgifter enligt instruktioner.

4

Rapportering

Presentera resultat för intressenter och ge användbara rekommendationer för förbättringar.

Resultat

Veta vad som kan förbättras

Efter den interna revisionen kommer du få en omfattande förståelse för hur dina ledningssystem fungerar, vad som fungerar och vad som måste göras för att förbättra effektiviteten och säkerheten inom din organisation.

Two ISO advisors having a discussion in a meeting room.

Bli ISO certifierad Expertråd. Effektiviserade processer.

Arbeta med erfarna ISO-rådgivare och klara alla hinder som står i vägen mellan dig och ett ISO-Certifikat.