Two persons standing in the office and talking to each other.

Otrās puses auditi

Otrās personas audits tiek veikts, lai pārliecinātos, ka piegādātājs atbilst līgumā noteiktajām prasībām. Mūsu otrās personas audita pakalpojumu mērķis ir sniegt jums objektīvu jūsu piegādātāju procesu un prakses analīzi, lai pārliecinātos, ka tie atbilst jūsu kvalitātes un drošības standartiem.

Kad vien jums tas var būt nepieciešams

Ir svarīgi būt drošam!

Jūsu piegādātājam var būt ISO sertifikāts, taču tas nenozīmē, ka tas atbilst visiem jūsu līguma nosacījumiem. Lūk, kādos gadījumos jums varētu būt nepieciešams otrās personas audits:

  • paļaujaties uz to, ka jūsu piegādātāji nodrošinās augstas kvalitātes produktus vai pakalpojumus;
  • jums ir jāpārliecinās, ka jūsu piegādātājs atbilst noteiktām prasībām;
  • vēlaties lētāku alternatīvu detaļu iegādei.
ISO advisor listening to her colleague standing next to her.
Kā tas notiek

Otrās puses audita process

Ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka jūsu piegādātāji atbilst visām prasībām, ko no viņiem sagaidāt. Mūsu pieredzējušie ISO konsultanti rūpīgi izvērtēs jūsu piegādātāju vadības sistēmas un iespējas īstenot visus standartus.

1

Tikšanās

Ievada sanāksme, lai iepazītos ar visu dokumentāciju un informāciju par jūsu piegādātāju.

2

Plānošana

Jūsu piegādātāja audita procesa plāna izstrāde.

3

Auditēšana

Jūsu uzņēmuma piegādātāju audita veikšana.

4

Ziņošana

Audita rezultātu un ieteikto pasākumu prezentēšana.

Rezultāti

Mierīgs prāts

Otrās personas audita veikšana var būt ļoti noderīga jūsu uzņēmumam un pat tā reputācijai. Lūk, ko varat sagaidīt no otrās personas audita:

  • pārbaudīta piegādātāju spēja izpildīt jūsu prasības;
  • piegādātāju iespējamo kvalitātes problēmu izpēte;
  • stiprināta uzņēmuma piegādes ķēde.
Person sitting in a meeting room and smiling.

Iegūstiet ISO sertifikātu. Ekspertu ieteikumi. Racionalizēti procesi.

Strādājiet ar pieredzējušiem ISO konsultantiem un novērsiet visus šķēršļus, kas kavē jūs iegūt ISO sertifikāciju.