Two experts looking at the monitor and checking.

ISO konsultācijas

Mūsu ISO konsultāciju pakalpojumi ir izstrādāti tā, lai palīdzētu jūsu uzņēmumam iegūt sertifikātu pēc iespējas efektīvāk. Varam palīdzēt panākt atbilstību normatīvajiem aktiem, uzlabot uzņēmējdarbības praksi un mazināt draudus drošībai.

Sertifikācija

Mūsu darbības joma

 • ISO 9001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • ISO/IEC 27032
 • ISO/IEC 27035
 • ISO 14001
 • ISO 9001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • ISO/IEC 27032
 • ISO/IEC 27035
 • ISO 14001
 • ISO 9001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • ISO/IEC 27032
 • ISO/IEC 27035
 • ISO 14001
 • ISO 9001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • ISO/IEC 27032
 • ISO/IEC 27035
 • ISO 14001
 • ISO 9001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • ISO/IEC 27032
 • ISO/IEC 27035
 • ISO 14001
 • ISO 9001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • ISO/IEC 27032
 • ISO/IEC 27035
 • ISO 14001
 • ISO 9001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • ISO/IEC 27032
 • ISO/IEC 27035
 • ISO 14001
 • ISO 9001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • ISO/IEC 27032
 • ISO/IEC 27035
 • ISO 14001
 • ISO 9001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • ISO/IEC 27032
 • ISO/IEC 27035
 • ISO 14001
 • ISO 9001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • ISO/IEC 27032
 • ISO/IEC 27035
 • ISO 14001
 • ISO ISO 22301
 • ISO/IEC 27701
 • ISO/IEC/IEEE 90003
 • ISO/IEC 20000 - 1
 • ISO 45001
 • GDPR atbilstība
 • ISO ISO 22301
 • ISO/IEC 27701
 • ISO/IEC/IEEE 90003
 • ISO/IEC 20000 - 1
 • ISO 45001
 • GDPR atbilstība
 • ISO ISO 22301
 • ISO/IEC 27701
 • ISO/IEC/IEEE 90003
 • ISO/IEC 20000 - 1
 • ISO 45001
 • GDPR atbilstība
 • ISO ISO 22301
 • ISO/IEC 27701
 • ISO/IEC/IEEE 90003
 • ISO/IEC 20000 - 1
 • ISO 45001
 • GDPR atbilstība
 • ISO ISO 22301
 • ISO/IEC 27701
 • ISO/IEC/IEEE 90003
 • ISO/IEC 20000 - 1
 • ISO 45001
 • GDPR atbilstība
 • ISO ISO 22301
 • ISO/IEC 27701
 • ISO/IEC/IEEE 90003
 • ISO/IEC 20000 - 1
 • ISO 45001
 • GDPR atbilstība
 • ISO ISO 22301
 • ISO/IEC 27701
 • ISO/IEC/IEEE 90003
 • ISO/IEC 20000 - 1
 • ISO 45001
 • GDPR atbilstība
 • ISO ISO 22301
 • ISO/IEC 27701
 • ISO/IEC/IEEE 90003
 • ISO/IEC 20000 - 1
 • ISO 45001
 • GDPR atbilstība
 • ISO ISO 22301
 • ISO/IEC 27701
 • ISO/IEC/IEEE 90003
 • ISO/IEC 20000 - 1
 • ISO 45001
 • GDPR atbilstība
 • ISO ISO 22301
 • ISO/IEC 27701
 • ISO/IEC/IEEE 90003
 • ISO/IEC 20000 - 1
 • ISO 45001
 • GDPR atbilstība
Kad vien jums tas var būt nepieciešams

Uzlabojiet vadības sistēmas

Ceļš uz ISO sertifikāciju ne vienmēr ir viegls. Taču ar atbilstošām zināšanām un pieredzi, kā arī papildu atbalstu tas ir pārvarams. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties palīdzību saistībā ar atbilstību normatīvajiem aktiem, vēlaties uzlabot darbinieku uzņemšanas procesus vai mazināt drošības apdraudējumus, varam palīdzēt.

Ar mūsu ISO konsultantu komandas palīdzību izpildiet normatīvās atbilstības standartus un prasības, kas pārsniedz jūsu pašreizējās zināšanas un pieredzi.

Sagaidiet jaunos darbiniekus komandā, ieviešot darbā uzņemšanas procesu, kas efektīvi informē par labāko praksi un atbilst normatīvajiem atbilstības standartiem.

Ja jums trūkst pieredzes un/vai zināšanu, lai efektīvi plānotu, ieviestu un ievērotu ISO prasības, iesakām to uzticēt pieredzējušiem ISO konsultantiem.

Patstāvīga ISO sertifikācijas dokumentu kārtošana prasīs daudz laika, naudas un resursu. Uzticot mums vadīt šo procesu, maksāsiet tikai nelielu daļu no tā, ko jūs potenciāli varētu iztērēt.

Mums ir vairāk nekā desmit gadu pieredze, palīdzot uzņēmumiem iegūt ISO sertifikāciju IT nozarē, tāpēc varat būt pārliecināti, ka esat drošās rokās.

Ja iepriekš esat kļuvis par drošības pārkāpuma upuri, mūsu pieredzējušie ISO konsultanti var jums ieteikt atbilstošus pasākumus, kas ir nepieciešami, lai mazinātu riskus un nepieļautu atkārtotas problēmas.

Two ISO advisors looking at the laptop's screen.
Kā tas notiek

Īsumā par ISO konsultāciju pakalpojumiem

Mūsu specializētie ISO konsultanti palīdzēs jums izstrādāt, ieviest un uzturēt ISO standartiem atbilstošas vadības sistēmas. Palīdzēsim jums iepazīties ar nepieciešamo dokumentāciju, izvirzīt īstenojamus mērķus un sadalīt prasības tā, lai tās būtu vieglāk saprast un izpildīt.

1

Izvērtējums

Padziļināta jūsu pašreizējās situācijas un uzņēmējdarbības prakses analīze.

2

Sagatavošanās

Prasību noteikšana, lai veiktu noslēguma auditu.

3

Izpilde

Visu nepieciešamo noteikumu ieviešana un darbinieku mācības.

4

Procesa noslēgšana

Ārējā audita nokārtošana un nepieciešamā ISO sertifikāta iegūšana.

Rezultāti

Saņemiet atbalstu katrā posmā

ISO sertifikācijas process var šķist sarežģīts, īpaši bez pieredzējušu ISO konsultantu atbalsta. Izmantojot mūsu ISO konsultāciju pakalpojumus, varat saņemt palīdzību visos ISO sertifikācijas procesa aspektos, tostarp veiksmīgas vadības sistēmas ieviešanā un sagatavošanās procesā ārējam auditam.

Two persons checking their mobile phones.

Iegūstiet ISO sertifikātu. Ekspertu ieteikumi. Racionalizēti procesi.

Strādājiet ar pieredzējušiem ISO konsultantiem un novērsiet visus šķēršļus, kas kavē jūs iegūt ISO sertifikāciju.