ISO advisor working on a project.

Iekšējie auditi

Iekšējie auditi ļauj uzņēmumiem noteikt savu vadības sistēmu efektivitāti, novērtējot procesus. Mūsu iekšējā audita pakalpojumi palīdzēs jums uzzināt, kur var veikt uzlabojumus, kuri procesi ir visefektīvākie un vai jūsu pašreizējā praksē ir trūkumi, kas būtu jānovērš.

Kad jums tas var būt nepieciešams,

Sekojiet līdzi notikumu gaitai.

Iekšējie auditi ir ne tikai viena no ISO standartu prasībām, bet arī svarīga jūsu sistēmu uzturēšanas daļa un veids, kā pārliecināties, ka viss darbojas pareizi. Lūk, kad jums var būt nepieciešams iekšējais audits:

  • lai pārbaudītu, cik labi funkcionē jūsu iekšējās sistēmas;
  • lai mazinātu iespējamos finansiālos zaudējumus un palielinātu peļņu;
  • lai pārskatītu savu datu precizitāti;
  • lai uzlabotu esošos procesus.
A person looking at the monitor.
Kā tas strādā

Iekšējā audita process

Mūsu iekšējā audita process ir strukturēts tā, lai jūsu komanda izprastu to, spētu to efektīvi plānot un veikt auditu mūsu ISO konsultantu uzraudzībā

1

Tikšanās

Iepazīšanās tikšanās ieplānošana, lai apspriestu audita apjomu un izvirzītu skaidrus mērķus.

2

Plānošana

Audita plāna izveidošana, kurā ir aprakstītas iekšējā audita veikšanas darbības.

3

Audits

Audita uzraudzība, lai pārliecinātos, ka iesaistītie darbinieki veic uzdevumus atbilstoši norādījumiem.

4

Ziņošana

Ieinteresēto personu iepazīstināšana ar secinājumiem un praktisku ieteikumu sniegšana uzlabojumiem.

Rezultāti

Zināsiet, ko uzlabot

Pēc iekšējā audita iegūsiet visaptverošu izpratni par to, kā darbojas jūsu pārvaldības sistēmas, kas funkcionē pareizi un kas ir jādara, lai uzlabotu efektivitāti un drošību jūsu uzņēmumā.

Two ISO advisors having a discussion in a meeting room.

Iegūstiet ISO sertifikātu. Ekspertu ieteikumi. Racionalizēti procesi.

Strādājiet ar pieredzējušiem ISO konsultantiem un novērsiet visus šķēršļus, kas kavē jūs iegūt ISO sertifikāciju.