ISO advisor working on a project.

Interne revisjoner

Interne revisjoner hjelper organisasjoner med å bestemme effektiviteten til kontrollsystemene deres ved å evaluere prosessen. Våre tjenester for internrevisjon vil hjelpe deg å forstå hvor forbedringer kan gjøres, hvilke prosesser som er mest effektive, og om det er noen hull i din nåværende praksis som må løses.

Når du kanskje trenger det

Sett fingeren på pulsen

Foruten å være et av kravene i ISO-standarden, er interne revisjoner også en viktig del av å vedlikeholde systemet og sørge for at alt fungerer som det skal. Når du kanskje trenger en intern revisjon:

  • Sjekke hvor bra dine interne systemer fungerer
  • Reduser mulige økonomiske tap og øk fortjenesten
  • Sjekk nøyaktigheten til din data
  • Forbedre eksisterende prosesser
A person looking at the monitor.
Slik fungerer det

Interne revisjonsprosess

Vår interne revisjonsprosess er strukturert for å sikre at teamet ditt forstår revisjonsprosessen, kan planlegge den effektivt og utføre revisjonen under tett oppsyn av våre ISO-konsulenter.

1

Møte

Avtal et informasjonsmøte for å diskutere omfanget av revisjonen og sette klare mål.

2

Planlegging

Lag en plan for revisjon som beskriver trinnene som er involvert i å gjennomføre en internrevisjon.

3

Revisjon

Overvåk revisjoner for å sikre at deltakende ansatte utfører oppgaver som anvist.

4

Rapportering

Presenter funn for interessenter med praktiske anbefalinger for forbedringer.

Resultater

Å vite hva som skal forbedres

Etter en internrevisjon vil du ha en omfattende forståelse av hvordan kontrollsystemene dine fungerer, hva som fungerer og hva som må gjøres for å forbedre effektiviteten og sikkerheten i din organisasjon.

Two ISO advisors having a discussion in a meeting room.

Få ISO-sertifisering. Ekspertveiledning. Forenklede prosesser.

Arbeid med en erfaren ISO-konsulent for å fjerne alle hindringer som står i veien for din ISO-sertifisering.