A person using sticky notes.

ISO-standardit

Koska käytössä on tuhansia erilaisia ISO-standardeja, voi olla ylitsepääsemätön prosessi valita niistä se, johon kannattaa panostaa aikaa ja rahaa. Kokeneet ISO-neuvojamme voivat opastaa sinua yrityksesi tavoitteita ja arvoja vastaavan standardin valinnassa, tehdäksesi oikean päätöksen.

Sertifiointi

Kattavuutemme

ISO-neuvojillamme on erittäin hyvä kokemus erilaisista ISO-standardien akkreditoinnin vaatimuksista ja prosesseista. Seuraavana on esimerkkejä joistakin ISO-standardeista, joihin olemme erikoistuneet.

ISO/IEC 27001 on tietoturvallisuuden hallintaa koskeva standardi, jossa määritetään vaatimukset tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle (ISMS).

Tulokset:Kun otat käyttöön ISO/IEC 27001 -standardin ovat organisaatiosi tiedot kuten tiedot työntekijöistä, taloudelliset tiedot ja henkinen omaisuus varmasti turvassa.

Tärkeimmät hyödyt:
 • Tietosuoja
 • Järjestelmien suoja ja luotettavuus
 • Liiketoiminnan kestävyys

ISO 22301, Turvallisuus ja sietokyky – Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät – Vaatimukset on standardi, jossa määritellään miten liiketoiminnan jatkuvuutta hallitaan organisaatiossa.

Tulokset:Kun organisaatiolla on ISO 22301, Turvallisuus ja sietokyky – Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät – Vaatimukset, standardi sertifikaatti, se pystyy osoittamaan kansainvälisille ja ulkoisille osakkaille, että organisaatio noudattaa hyviä toimintatapoja liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnassa.

Tärkeimmät hyödyt:
 • Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen
 • Yrityksen parantunut maine ja kilpailuedut
 • Voittojen ja omaisuuden suoja häiriötilanteissa

ISO/IEC 27701 on tietosuojalisäys ISO/IEC 27001 -standardiin. Tämän standardin tarkoitus on parantaa henkilötietojen hallintajärjestelmiä (Privacy Information Management System, PIMS) ja antaa organisaation luoda prosesseja, jotka tukevat tietosuojavaatimusten, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) täyttämistä.

Tulokset:Ottamalla käyttöön ISO/IEC 27701 -standardin organisaation voidaan olettaa täyttävän henkilötietojen suojaamista koskevat vaatimukset varmistamalla luottamuksellisuuden ja jatkuvan henkilötietojen hallintajärjestelmän kehittämisen.

Tärkeimmät hyödyt:
 • Luottamuksellisten tietojen hallinnan kehittäminen
 • Vaatimustenmukaisuuden käyttöönotto GDPR:n ja muiden tietoturvasäännösten mukaisesti
 • Työntekijöiden roolin ja vastuiden selkeyttäminen

ISO/IEC/IEEE 90003 Ohjelmistosuunnittelu – Ohjeet ISO 9001:2015 -standardin soveltamiseen on lisäys standardiin ISO 9001:2015.

Tulokset:Noudattamalla ISO/IEC/IEEE 90003 -standardia, organisaatiot voivat odottaa saavansa ohjeita tietokoneohjelmistojen ja niihin liittyvien tukipalvelujen kehittämiseen, käyttöön ja ylläpitoon.

Tärkeimmät hyödyt:
 • Palvelut täyttävät kaikki tarvittavat vaatimukset
 • Parempi asiakastyytyväisyys
 • Liittyvien riskien hallinta

ISO/IEC 27017 -standardissa on toimintaohjeet tietoturvan hallintaan pilvipalveluiden standardin ISO/IEC 27002 pohjalta. Se tarjoaa ohjeet tietoturvan hallinnalle pilvipalveluissa, pyrkii luomaan turvallisemman pilvipalveluihin perustuvan ympäristön ja vähentämään turvallisuusongelmien riskiä.

Tulokset:Kun yritys noudattaa ISO/IEC 27017 -standardia, sillä on huomattavasti pienempi mahdollisuus joutua tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja asiakkaiden luottamus on parempi selvän tietoturvalle omistautumisen ansiosta.

Tärkeimmät hyödyt:
 • Parantaa asiakkaiden luottamusta
 • Suojaa pilvipalveluihin liittyviltä uhilta
 • Minimoi tietoturvaloukkausten riskit

ISO/IEC 27018 on ohjeistus, joka keskittyy henkilötietojen suojaamiseen pilvipalveluissa. Tämä standardi sisältää ohjeita henkilötietojen suojaamistoimista julkisissa pilvipalveluissa.

Tulokset:ISO/IEC 27018 käyttöönotolla, organisaatiot ja pilvipalvelujen tarjoajat voivat osoittaa asiakkailleen käyttävänsä turvallisia toimintatapoja seuraavansa kattavaa tietojenkäsittelyn hallintaa.

Tärkeimmät hyödyt:
 • Mitätöi riskit ja mainehaitat
 • Parantaa turvallisuutta ja oikeussuojaa
 • Virtaviivaistaa myyntiprosesseja

ISO/IEC 20000-1 on standardi, jossa asetetaan vaatimukset palvelunhallintajärjestelmän (SMS) luomiselle, käyttöönotolle, ylläpidolle sekä jatkuvalle kehittämiselle.

Tulokset:Organisaatiot, jotka noudattavat tässä standardissa kuvattuja vaatimuksia pystyvät tarjoamaan luotettavia, tehokkaita, yhtenäisiä ja alati kehittyviä IT-palveluita asiakkailleen.

Tärkeimmät hyödyt:
 • Parempi palvelunhallintajärjestelmä
 • Uskottavampi ja luotettavampi
 • Parempi riskienhallinta

ISO 9001 on standardi laadunhallintajärjestelmille, ja se on luokkansa ainoa standardi, jolle organisaatiot voivat saada sertifikaatin.

Tulokset:ISO 9001 yhdistää laadunhallintavaatimuksia, kuten hallinnon motivointi, asiakaslähtöisyys, työprosessit ja lähestymistavan jatkuvaan kehitykseen. Tämän laadunhallintastandardin käyttöönotto pystyy osoittamaan organisaation kyvyn tarjota asiakkaille jatkuvasti soveltuvia tuotteita ja palveluja.

Tärkeimmät hyödyt:
 • Parempi prosessien tehokkuus
 • Parempi tuottavuus
 • työmotivaation parannus

ISO 14001 määrittää kriteerit organisaation ympäristöjärjestelmälle (EMS). Standardi tarjoaa kehyksen, jota yritykset voivat noudattaa järjestääkseen tehokkaasti työnsä sertifikaatin vaatimusten mukaisesti.

Tulokset:Standardi ympäristöjärjestelmistä kertoo organisaation työntekijöille ja hallinnolle siitä, miten toiminta vaikuttaa ympäristöön, miten ympäristövaikutuksia mitataan ja mitä toimenpiteitä tehdään vaikutuksen parantamiseksi.

Tärkeimmät hyödyt:
 • Jätteidenhallinnan pienemmät kustannukset
 • Ympäristöriskien vähentäminen
 • Ympäristösäädösten vaatimustenmukaisuus

ISO 45001 on oikea valinta organisaatioille, jotka haluavat vähentää työympäristön riskejä ja parantaa työoloja ja turvallisuutta.

Tulokset:ISO 45001 tarjoaa yrityksille ohjeita ja vaatimuksia, joilla voidaan ehkäistä työhön liittyviä loukkaantumisia ja terveysongelmia.

Tärkeimmät hyödyt:
 • Parempi vaarojen tunnistaminen
 • Pienemmät kustannukset vahinkotapauksissa
 • Kansainvälisten terveys- ja turvallisuusstandardien vaatimustenmukaisuus

Etsitkö jotakin muuta?

Jos et löytänyt etsimääsi täältä, lähetä meille viesti ja kerro, mitä organisaatiosi osa-alueita haluat kehittää tai mille haluat sertifikaatin. Kerromme vastauksessa ISO-standardin, joka voisi vastata tarpeitasi.

Group of ISO advisors working on their projects.
Miksi valita meidät

Saat parasta mahdollista tukea

Vaikka emme itse tarjoa akkreditoituja ISO-sertifikaatteja, autamme sinua löytämään oikean standardin, tuemme alkuvaiheen selvityksessä ja autamme ISO-sertifikaatin tuomien hyötyjen maksimoinnissa.

Ammattitaitoiset ISO-neuvojat

Kokenut tiimimme hoitaa itse työn, halusitpa sitten hankkia sertifikaatin tai kehittää organisaatiosi hallintajärjestelmiä.

Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Jokainen asiakas on erilainen, minkä vuoksi haluamme ymmärtää tavoitteesi, tarpeesi ja prioriteettisi, jotta voimme auttaa sinua löytämään oikean ISO-standardin.

Jatkuva menestys

Olemme työskennelleet eri toimialojen yritysten kanssa ja onnistuneet ohjaamaan ja tukemaan niitä ISO-matkalla alusta loppuun.

Syvällinen tieto

Tarjoamme kaikkea, mitä ISO-sertifikaatin hankintaan tarvitaan, kuten koulutusta, sisäisiä auditointeja ja konsultointipalveluja.

Helppo tavoittaa

Tarvitsitpa sitten opastusta, vastauksen kysymykseen tai jakaa menestystarinasi, olemme aina tavoitettavissa, kun haluat jutella.

Jatkuva tuki

Autamme sinua matkan joka vaiheessa yrityksellesi sopivan ISO-standardin löytämisestä arviointiin ja pidemmällekin.

Hanki ISO-sertifiointi. Asiantuntijan opastusta. Virtaviivaistetut prosessit.

Tee yhteistyötä kokeneiden ISO-neuvojien kanssa ja ylitä kaikki esteet, jotka ovat ISO-sertifiointisi tiellä.